Dodatkowe informacje

Najczęstsze pytania Klientów

Jak mogę zapłacić za wynajęty kontener?

Za wynajęty kontener możesz zapłacić na dwa sposoby. Pierwszym jest płatność gotówką po wywozie gruzu. Drugim jest płatność przelewem na podstawie wystawionej pro formy.

Jak obliczanie opłatę za wywóz gruzu i śmieci z posesji?

Opłata za wywóz gruzu z Warszawy i okolic jest wypadkową 3 czynników. Pierwszym jest rodzaj odpadów. Stosujemy indywidualne stawki cenowe dla czystego gruzu, odpadów budowlanych i remontowych czy materiałów izolacyjnych. Kolejnym czynnikiem jest pojemność wynajętego kontenera. Czynnikiem warunkującym cenę usługi jest lokalizacja. Stawki mogą się różnić pomiędzy Warszawą a sąsiednimi miejscowościami.

Jakie kontenery macie w ofercie?

Kontener KP5 o pojemności ok. 5 m3 i wymiarach 3,4 x 1,7x 0,7 m Kontener KP7 o pojemności ok. 7 m3 i wymiarach 3,4 x 1,7 x 1,1 m Kontener KP14 o pojemności ok. 14 m3 i wymiarach 3,8 x 2,3 x 1,6 m

Czy odbieracie odpady tylko z Warszawy?

Podstawową usługą, jaka oferujemy naszym klientom, jest wywóz gruzu z Warszawy. Obsługujemy także sąsiednie miejscowości w tym Brwinów, Marki, Konstancin-Jeziorną, Mińsk Mazowiecki, Ząbki, Pruszków i Wołomin.

Czy mogę pozbyć się gruzu za darmo?

Istnieje możliwość oddania gruzu i odpadów bez ponoszenia kosztów. Należy je dostarczyć do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Listę PSZOK-ów na terenie Warszawy oraz zasady ich działania znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że każdy punkt określa indywidualne limity przyjmowanych odpadów z podziałem na kategorie.

Jakich odpadów nie mogę ładować do kontenera?

Do kontenera nie możesz wrzucać odpadów niebezpiecznych, azbestu, żywności, leków, odpadów medycznych, smoły, fekaliów oraz odpadów zielonych.